Descriere sumara

Bilantul energetic este o forma practica de exprimare a principiului conservarii energiei si pune in evidenta egalitatea intre energiile intrate si cele iesite din conturul analizat pentru o anumita perioada de timp. Energiile iesite din conturul bilantului se compun din energiile sub orice forma folosite in mod util si pierderile de energie.

In mod conventional este considerata energie utila energia utilizata pentru: actionarile electrice si mecanice, generatoarele de abur, procesele termice, transport, elementele de retea electrica, sudura, iluminat etc.

Pierderile de energie aferente procesului tehnologic sunt considerate urmatoarele: caldura sensibila continuta de gazele de ardere, caldura pierduta prin radiatie si convectie, energia electrica pierduta prin efect Joule, efect Corona, ca si pierderile electromagnetice si mecanice ale motoarelor etc.

Analiza bilanturilor energetice trebuie sa conducă la: localizarea pierderilor de energie, determinarea cauzelor si clasificarea lor, cat si la stabilirea masurilor care trebuie aplicate pentru optimizarea indicatorilor tehnico-economici.

Bilantul optimizat ia in considerare efectul implementarii masurilor de crestere a eficientei identificate prin analiza bilantului real. Pe baza concluziilor rezultate din analiza bilantului real se elaboreaza auditul energetic care include un plan de masuri, in care se vor trece toate masurile tehnice necesare, atat pe linie energetica, cat si pe linie tehnologica, in vederea eliminarii sau reducerii intr-o masura cat mai mare a pierderilor de energie si valorificarii resurselor energetice refolosibile. Un aspect important al auditului energetic este cuantificarea costurilor pentru economia de energie, respectiv investitiile necesare pentru implementarea masurilor de economisire.

Auditul energetic presupune si evaluarea impactului asupra mediului prin determinarea corecta a emisiilor de poluanti se realizeaza pe baza masuratorilor efectuate cu aparatura specializata. Factorul de emisie reprezinta cantitatea de poluant evacuat in atmosfera, raportata la unitatea de energie introdusa utilizata.