LEGISLATIE PENTRU EFICIENTA CONSUMULUI DE ENERGIE

I. EFICIENTA ENERGETICA CLADIRI

Legea nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor format .pdf

Lege pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 format .pdf

Metodologia MC001 avizata de MDLPA in septembrie 2021 – Partea 1 format .pdf
Metodologia MC001 avizata de MDLPA in septembrie 2021 – Partea 2 format .pdf
Metodologia MC001 avizata de MDLPA in septembrie 2021 – Partea 3 format .pdf
Metodologia MC001 avizata de MDLPA in septembrie 2021 – Partea 4 format .pdf

ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor format .pdf

DIRECTIVA (UE) 2018/844 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică format .pdf

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii republicată în M.0. 765/2016(30.09.2016) format .pdf

Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 format .pdf

M.Of. – modificari la Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor format .pdf

Legea 238/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 63/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte format .pdf

Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor format .pdf

 

II. EFICIENTA ENERGETICA INDUSTRIE SI LOCALITATI

Legea nr.121/2014 privind eficienta energetica, modificata ulterior prin Legea 160/2016.

Decizia ANRE 2123/23.09.2014 privind aprobarea Ghidului de elaborarea auditurilor energetice.

Decizia ANRE nr. 7/DEE/ 12.02.2015 privind aprobarea Modelului pentru intocmirea Programului de imbunătătirea eficientei energetice aferent localittiilor cu o populatie mai mare de 5000 locuitori.