LEGISLATIE PENTRU EFICIENTA CONSUMULUI DE ENERGIE IN CLADIRI

Ordinul 3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de incalzire/climatizare-indicativ PCC 001-2013.

M.Of. - modificari la Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor. ORD. pentru aprobarea Ghid proiectare-executie reabilitare termica.

Legea 238/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 63/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

Legea nr.159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

HG 1061/2012 pentru modificarea anexei nr 2.4 la HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice.

Monitorul Oficial 650 -12.09.2012 modificare C 107 -2005.

DIRECTIVA 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor.

OUG 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala.

Legea 5/2010 pentru completarea art.1 din OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice. Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea reglementarii tehnice: Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri 2237/2010.

Ordin al ministrului mediului si padurilor privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind intalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire 1274/2011.

Legea nr.121/2014 privind eficienta energetica.

 

LEGISLATIE PENTRU EFICIENTA CONSUMULUI DE ENERGIE LA CONSUMATORII FINALI

Legea nr.121/2014 privind eficienta energetica.

Hotararea Nr.495 din 11.06.2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Decizia ANRE nr.2794/17.12.2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici si agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice si a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie.

Decizia ANRE 2123/23.09.2014 privind aprobarea Ghidului de elaborarea auditurilor energetice.

Decizia ANRE nr.13/DEE/23.02.2015 privind aprobarea programelor analitice ale cursurilor de specialitate in domeniul managementului energetic şi al elaborării auditurilor energetice.

Decizia ANRE nr. 7/DEE/ 12.02.2015 privind aprobarea Modelului pentru intocmirea Programului de imbunătătirea eficientei energetice aferent localittiilor cu o populatie mai mare de 5000 locuitori.