Program de cresterea eficientei energetice pentru orase PIEE manager energetic

Planul de imbunatatire a eficientei energetice denumit si PIEE, se intocmeste conform precizarilor Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica. La art. 9, alin. (12) se prevede ca Autoritatile administratiei publice cu o populatie mai mare de 5.000 de locuitori, au obligatia sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3 – 6 ani.

Programele de imbunatatire a eficientei energetice prevazute la alin. (12) si la alin. (13) se elaboreaza in conformitate cu modelul aprobat si se transmit Departamentului pentru eficienta energetica din cadrul ANRE.


Precizam urmatoarele:

  • Planul de imbunatatire a eficientei energetice va fi întocmit de persoane autorizate de Ministerul Energiei, respectiv manager energetic pentru orase, cu experiență în management energetic pentru orase, in întocmirea auditurilor energetice pentru consumatori industriali si pentru cladiri și va respecta legislația și prevederile legale în vigoare.
  • Durata de realizare și predare a Planului de imbunatatire a eficientei energetice este de 30 de zile calendaristice (de la semnarea contractului).
  • Oferta financiară pentru realizarea Planului de imbunatatire a eficientei energetice va fi întocmită în funcție de volumul de lucru, de marimea și complexitatea tehnică a lucrarii