Studii de eficienta energetica, SAER, certificat de performanta cladiri

Conform precizarilor din Legea nr. 156/2016, lege care modifica si completeaza Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, art. 9, alin. 1, prevede ca prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.

Studiul denumit si SAER (studiu alternative de energie regenerabila) va fi intocmit la comanda beneficiarului/proiectantului, in baza temei de proiectare, in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism, si cu reglementarile si legislatia in vigoare referitoare la autorizarea executarii lucrarilor de construire.


Precizam urmatoarele:

  • Documentatia SAER va fi întocmita de persoane autorizate de MDRAP (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), respectiv de auditor energetic pentru cladiri, cu experiență în certificare energetica si in audit energetic, și va respecta legislația și prevederile legale în vigoare.
  • Durata de realizare și predare a Planului de imbunatatire a eficientei energetice este de maxim 7 de zile calendaristice.
  • Oferta financiară pentru realizarea documentatiei va fi întocmită în funcție de volumul de lucru, si de marimea și complexitatea tehnică a lucrarii.